LA V120 Intergrated Amplifier

技術規格與相關評論

 

形式:晶體綜合擴大機
功率:120 W/8Ω,220 W/4Ω
輸入端子:XLR x 2 組,RCA x 2 組,By Pass RCA x 1 組
輸出端子:RCA Pre-out x 1 組,喇叭輸出 x 1 組
輸入阻抗:10 kΩ (XLR), 22 kΩ (RCA)
訊噪比:-110 dB
頻率響應:10 Hz ~ 200 kHz
互調失真:0.001%
總諧波失真:0.01%
尺寸:450 x 135 x 380 mm(W x H x D)
重量:18 kg